STT Tên thông báo Ngày đăng
1 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 28/07/2020 Xem
2 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 10/07/2020 Xem
3 V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 06/03/2020 Xem
4 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 25/12/2019 Xem
5 Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019 22/10/2019 Xem
6 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 16/08/2019 Xem
7 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” 08/04/2019 Xem
8 V/v: Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 12/03/2019 Xem
9 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận 17/01/2019 Xem
10 Mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và chế biến 04/01/2019 Xem