Thông báo Tài liệu kèm theo Phụ lục kèm theo
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020[28/07/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 [10/07/2020] Tải về Tải về
V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 [06/03/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 [25/12/2019] Tải về Tải về
Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019[22/10/2019] Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019[16/08/2019] Tải về Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước”[08/04/2019] Tải về Tải về
V/v: Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020[12/03/2019] Tải về
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận [17/01/2019] Tải về
Mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và chế biến [04/01/2019] Tải về Tải về