Kính gửi:

- Các Tổ chức  Khoa học và Công nghệ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 33/SKHCN-QKH, ngày 04/01/2019 về việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và chế biến. 

Sau khi làm việc, thống nhất với Vụ Phát triển KH&CN Địa phương và Vụ KH&CN các ngành KT-KT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Tổ chức Khoa học và Công nghệ trong và ngoài tỉnh, các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh tích cực hợp tác, phối hợp để đề xuất đặt hàng các nhệm vụ KH&CN cấp nhà nước. Ngoài các đối tượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao văn bản số 33/SKHCN-QKH, ngày 04/01/2019, đề nghị mở rộng thêm như sau: 

1) Nhóm nuôi trồng thủy sản: ưu tiên con tôm, tôm giống, nuôi biển;

2) Nhóm cây ăn quả: ưu tiên cây nho, táo;

3) Nhóm rau hoa: ưu tiên cây măng tây, tỏi;

4) Nhóm chăn nuôi: ưu tiên con cừu, dê;

5) Nhóm hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch, tem điện tử thông minh, phát triển thị trường,...

Ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (trong, ngoài nước) phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận, có sự tham gia, gắn kết với các doanh nghiệp.

Các đề xuất, đề nghị trình bày theo biểu mẫu A1-ĐXNV hoặc A3-ĐXNV (kèm theo văn bản này hoặc tải về từ Website: http://qldt.ninhthuan.gov.vn/) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 25/01/2019 để tổng hợp, trình Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét đặt hàng thực hiện.

Nếu cần biết thêm thông tin, kính đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 068.3820332 hoặc 0913.899053 (A. Lãm). 

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.