Mới

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Măng tây Ninh Thuận"

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Măng tây Ninh Thuận" do Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì và PGS.TS Lê Thị Nam Giang là chủ nhiệm.