Mới

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần thứ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh với Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Ninh Thuận” (Kèm theo danh mục nhiệm vụ).